Om jag vill bli frivillig?

Om jag vill bli frivillig?

Hur går jag till väga?

Vem kontaktar jag?

Man kontaktar samordnaren Gunn Åsebol

på mobil nr 073,154 2414 och gör upp om en första träff på kontoret på Nygatan 5b Strängnäs.

Där kommer vi att prata om vilket område

du vill vara frivillig i, och vad det innebär att vara frivillig.

 

När du bestämt dig om att bli frivillig så får du en folder av oss om våra Riktlinjer och värdegrund som vi går igenom.

Du får även skriva under ett tystnadslöfte.

När man har blir frivillig!

Då får du en endags utbildning via Röda Korset om att möta människor i vardag och kris.

Du kommer att ha uppföljningar med samordnaren och träffar på kontoret med andra frivilliga.

Samordnaren har ansvar att hitta en plats, uppgift som överensstämmer med det som du som frivillige har som önskan.