Så jobbar vi

Exempel på vad frivilligcentralen kan erbjuda
Skolan.
Läs- och ordförståelse alla åldrar.
Läxhjälp
Fritidsverksamhet där personer med viss kompetens kan bidra .
Vuxnas närvaro vid olika temadagar på skolan.
Extra stöd till högpresterande elever
Andra skolämnen där någon person har specialkompetens.

Asylboende/ Nyanlända.
Prata svenska
Handarbete för kvinnor
Aktiviteter för barn och ungdomar tex spel och fotboll
Hjälpa till att hitta i det svenska samhället
Logistikstöd vid alla förflyttningar

Äldre.
Social samvaro i olika former och miljöer.
På äldreboenden: spela instrument, bingo, läsa högt
Aktiviteter som lockar personer som vill/ behöver aktiveras.
Kontakter med personer som lever ensamma i sina hem.
Stöd och närvaro vid utflykter och resor
Promenader.

Personer med funktionsnedsättning.
Social samvaro i olika former och miljöer
Kontakter med personer i deras hem
Promenader.
Stöd och närvaro vid promenader