Frivillig/Volontär

Frivillig/Volontär

Som frivillig har man som uppgift att bryta ensamheten och isoleringen samt att sätta guldkant på vardagen.

Det kan vara att besöka någon på ett äldreboende, ringa ett samtal till någon, hjälpa till i skolan, eller besöka någon med ett handikapp eller prata svenska på en flyktingförläggning.

Med frivillig menas att man gör en oavlönad insats.

Man bjuder på sin egen tid och ger tid till någon annan medmänniska.

Som frivillig omfattas du av olycksfalls-och ansvarsförsäkring.

Du får även skriva på en tystnadsförsäkran med ett löfte att inte yppa något som rör de enskildas situation till andra.

 

En eftermiddag i månaden träffas alla som vill i frivilliglokalen och pratar och utbyter idéer och dricker kaffe.

 

För dig som vill ha besök

Vill du ha besök från någon frivillig, det kan vara regelbundet eller sporadiska besök i hemmet för en pratstund

Eller att någon ringer ett samtal på telefon, eller gå på en promenad.

Frivilliga kan även följa med och handla eller vara behjälpliga på annat sätt.

 

Vill du vara frivillig och göra en insats och få en meningsfull fritid?

Vill du bli en medmänniska som kan stödja och underlätta för ung och gammal och känna dig behövd och uppskattad.

 

Är du nyinflyttad i stan och vill skapa kontakter?

Har du hamnat helt rätt.

Engagemanget ger dessutom människor en röst i samhället och därmed en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Som frivillig får du en introduktion till uppdraget samt information och regelbundna träffar med andra frivilligarbetare. Som frivillig finns det massor att göra.

Kom gärna med egna idéer.

Låter det intressant kontakta Frivilligcentralen Nygatan 5B

Telefon nr 073 154 24 14.

Frivilligcentralen samarbetar med Röda Korset, PRO, SPF,

Strängnäs Domkyrka med Aspöförsamling

samt Drömfabriken Stallarholmen.

Bra att veta.

Frivillig Centralen är en politisk och religiöst neutral organisation, men med demokratiska värderingar som grund.