Om oss

Kontakt
Frivilligcentralen
Nygatan 5B
64531 Strängnäs

  • Frivilligcentralen ska vara ett komplement till privat och offentlig sektor
  • Samordnare Kari Johansson
  • Mobil nr 073 154 24 14
  •     Frivilligcentralens styrelse.
  •     Ordförande Björn Lind SPF
  •     Kassör Gerd Almer Röda Korset
  •     Sekreterare Eva Strömberg PRO
  •     Ledamot Ulf Klingowström Strängnäs Domkyrkoförsamling med  Aspö
  •     Inger Jansson Drömfabriken Stallarholmen