Sparbankstiftelsen Rekarne Sparbank

Frivilligcentralen i Strängnäs Kommun har fått ett bidrag från Sparbankstiftelsen Rekarne

För att vi ska kunna vidareutveckla våran verksamhet i:

Ensamma äldre och unga i skolan

och nyanlända samt personer med funktions nedsättningar.